Wat is een omzetverzekering?

Een bedrijfsleider is voor een kmo vaak cruciaal voor de omzet. Valt de bedrijfsleider tijdelijk weg, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, dan bestaat de kans dat de omzet fors terugvalt. Maar de kosten blijven dezelfde … Een omzetverzekering beschermt je vennootschap tegen dit risico.

  

Wat dekt een omzetverzekering?

De financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van een key-persoon binnen de vennootschap, vaak (maar niet noodzakelijk)  dus de bedrijfsleider. In geval van arbeidsongeschiktheid keert de polis maandelijks een rente uit. Op die manier kan de vennootschap de gedaalde omzet gedeeltelijk opvangen.

 

Zinvol voor managementvennootschappen

Ook voor managementvennootschappen kan een omzetverzekering interessant zijn. De managementvennootschap betaalt immers vaak heel wat kosten voor de zelfstandige, zoals de wagen, gsm, internet, … Als de omzet in de managementvennootschap daalt (omdat de bedrijfsleider arbeidsongeschikt is), dan is het scenario waarbij er te weinig middelen zijn om die kosten te blijven betalen, niet onwaarschijnlijk.

Wie sluit een omzetverzekering af?

De vennootschap. Die is tegelijkertijd verzekeringnemer en begunstigde. De maandelijkse rente wordt ook uitgekeerd aan de vennootschap. Die kan de premies voor de omzetverzekering aftrekken als beroepskost.
 

Arbeidsongeschiktheid verzekeren op andere manieren

Er zijn nog andere oplossingen voor het afdekken van je arbeidsongeschiktheidsrisico. Je kan ook in persoonlijke naam een polis Gewaarborgd inkomen afsluiten, of arbeidsongeschiktheid mee opnemen als waarborg in je VAPZ of je IPT. Wij bekijken wat voor jou de beste oplossing is.

 

Bekijk ook zeker deze video.

Werkonbekwaam door een ongeval of ziekte? Wat gebeurt er met je loon en wat kan een verzekering gewaarborgd inkomen hier aan verbeteren?

Kom het snel te weten!

Simuleer het met deze super handige tool.

 

Wil je een voorstel op maat voor een omzetverzekering?