Waarom is een Individuele pensioentoezegging (IPT) onmisbaar voor zelfstandigen met een vennootschap?

Ben je zelfstandige met een vennootschap, dan kan je via die vennootschap sparen voor je pensioen met een individuele pensioentoezegging of IPT. Je vennootschap sluit immers een levensverzekering af (de individuele pensioentoezegging), met jou als begunstigde. Wil je graag alle voordelen van de IPT leren kennen? Lees dan zeker verder.

medicusspecialist Anja

Wil je meer info over deze topic?

Stel Anja een vraag

Je vennootschap spaart voor jou

De premies voor je IPT worden volledig door je vennootschap betaald. De premies zijn fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt. Die zegt dat de som van jouw wettelijk pensioen en aanvullende bedrijfspensioenen niet hoger mag liggen dan 80% van je laatste, normale brutobezoldiging.

Je bent beschermd, zelfs bij een faillissement

Jijzelf bent de verzekerde en begunstigde van de IPT en geniet de verworven rechten op het pensioenkapitaal. Zelfs een faillissement verandert daar niets aan.

Je kan aanvullende waarborgen toevoegen

Je spaart niet alleen voor je aanvullend pensioen, maar kunt in je IPT ook aanvullende waarborgen opnemen, zoals een dekking Arbeidsongeschiktheid, Overlijden … Dergelijke waarborgen bieden jou en je gezin extra financiële bescherming.

Voordelig investeren in vastgoed

Via je IPT kan je op een uiterst interessante manier investeren in vastgoed. Zo kan je via een voorschot of via een wedersamenstellingscontract met een bulletkrediet je IPT inzetten om vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen.

Je kiest zelf de beleggingsfilosofie

Je kan kiezen voor tak 21, waarbij je een gewaarborgd rendement geniet, eventueel aangevuld met een winstdeelname, of voor tak 23, waarbij jouw rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. 

Uniek: de backservice

Via een zgn. backservice of inhaalpremie kan je de nog overgebleven fiscale ruimte uit het verleden benutten. Je kan hierbij teruggaan tot 10 jaar vooraleer je met de vennootschap startte. Een ideale oplossing om je aanvullend pensioen te optimaliseren en de belastbare winst in je vennootschap te drukken. 

Cumuleren met andere aanvullende pensioenoplossingen

Je kan jouw IPT probleemloos cumuleren met een VAPZ, pensioensparen en langetermijnsparen.

Ook benieuwd hoeveel wettelijk pensioen je zal ontvangen en hoeveel je zelf moet aanvullen?

Kom het snel te weten!

Bereken het met deze super handige tool.

Bereken snel en eenvoudig je maximaal fiscaal aftrekbare premie voor jouw langetermijnsparen! 

 

Ik bereken mijn premie!


Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om een IPT te onderschrijven? Neem dan meteen contact op met je Medicusspecialist.

Ik wil meer weten