Starten als zelfstandige arts: wat zijn jouw meest voorkomende beroepskosten?

Wil je meer info over deze topic?

Stel Christel een vraag

Je gaat aan de slag als zelfstandig arts. Uiteraard probeer je samen met jouw boekhouder om het fiscaal meest voordelige pad te bewandelen. Daartoe zijn beroepskosten een belangrijke hefboom. Wij bezorgen je alvast een lijstje met de meest voorkomende beroepskosten voor startende zelfstandige artsen. 

Aftrekbare beroepskosten: aandachtspunten

Aftrekbare beroepskosten zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed (art. 49 WIB). Uiteraard is het bewijzen van beroepskosten geen exacte wetenschap.

 

Strategie en aanpak, aanscherpen ondernemerschap
Het is belangrijk om de bewijsstukken van beroepskosten vanaf dag 1 nauwgezet en systematisch bij te houden van bewijsstukken vanaf dag één. Uitstel is wel degelijk afstel! De kost die afgeschreven wordt, kan meerdere jaren gebruikt worden, ook na een jaar waarin de keuze gemaakt werd voor kostenforfait en het jaar nadien werkelijke kosten terug voordeliger zijn.

 

Beroepskarakter
De kosten moeten verband houden met de beroepsactiviteit. Gemende kosten (beroeps/privé) worden verdeeld.

 

Bewijs

De echtheid en het bedrag van de kosten moeten worden bewezen door bewijskrachtige documenten. Gooi nooit iets weg dat in de toekomst nog kan gebruikt worden via afschrijvingen.

 

Geen beroepskosten?

Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, of van persoonlijke aard zijn, worden niet beschouwd als beroepskosten.

 

 

Beroepskosten en aftrekposten voor zelfstandige artsen

 1. Opstartkosten: inschrijving KBO, oprichtingskosten notaris en boekhouder (bij vennootschappen)
   
 2. sociale bijdragen: het exacte bedrag hangt af van jouw inkomen en van jouw statuut (hoofd- of bijberoep)
   
 3. bijdrage voor je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
   
 4. premie voor je Individuele Pensioentoezegging (IPT, als je een vennootschap hebt) of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ, voor eenmanszaken)
   
 5. Diverse exploitatiekosten:
 • huur MTM tablet
 • autokosten (onderhoud, verzekering, brandstof,  ...)
 • huur, inrichting, onderhoud en bewaking dokterskabinet
 • onderhoud computers
 • water, verwarming, elektriciteit
 • telefoon en internet
 • wachtzaallectuur
 • kosten in verband met kantoormateriaal (bv. drukwerk)
 • getuigschriften
 • klinisch materieel
 • onderhoudsproducten
 • brandverzekering kabinet
 • verzekering gewaarborgd inkomen
 • erelonen boekhouder
 • bijdragen beroepsvereniging
 • representatiekosten en restaurantkosten
 • afschrijvingskosten op gedane investeringen
 • sociale bijdrage vennootschap
 • financieringslasten op gedane investeringen
 • Financieringskost auto ten belopen van beroepsgebruik
 • Kosten in verband met smartphone
 • Kosten in verband met laptop
 • Kantoorkosten algemene aard
 • Seminarie, verblijf en opleidingskosten
 • Verzekeringskosten in relatie met je beroep
 • Beroepsbijdragen en lidgelden
 • Kosten in verband met vakliteratuur en cursussen
 • Specifieke beroepskledij
 • Kosten in verband met kantoormateriaal

Werkonbekwaam door een ongeval of ziekte? Wat gebeurt er met je loon en wat kan een verzekering gewaarborgd inkomen hier aan verbeteren?

Kom het snel te weten!

Simuleer het met deze super handige tool.

Je boekhouding optimaliseren

Heb je vragen over je boekhouding of wil je graag professioneel begeleid worden door een boekhoudkantoor met kennis van jouw beroep? 


Beroepskosten als ASO / HAIO

Beroepskosten als ASO / HAIO, hoe doe ik dat? 

Bekijk het in onze video. 

Online sessie Starten als zelfstandige

Boekhouder, verzekeringen, associatie er komt veel op je af bij de opstart als zelfstandige.

Kom alles te weten in onze video opname