Starten als zelfstandig huisarts: waarop moet je letten?

  

Je studies en je stage zitten erop en je wil aan je carrière als zelfstandig huisarts beginnen. Hoe je dat organiseert, kan je kiezen. Je hebt immers verschillende mogelijkheden: een associatie, netwerk, wijk gezondheidszorg of solopraktijk. Elke keuze heeft bepaalde voor- en nadelen.

Zelfstandig huisarts worden: solopraktijk

Je start een solopraktijk als zelfstandig huisarts. Een belangrijk voordeel is dat je dan zelf over de volledige vrijheid beschikt om dit in te vullen. Je hoeft met niemand rekening te houden. Qua ruimte is het misschien mogelijk om je praktijk in je woning onder te brengen. En financieel zijn alle inkomsten natuurlijk voor jou. Ten slotte heb je ook een erg persoonlijke band met jouw patiënten.

Maar aan een solopraktijk zijn ook nadelen verbonden:

  • Je start van nul en dient je praktijk dus helemaal zelf op te bouwen.
  • Je moet zelf steeds ter beschikking zijn van je patiënten, er is geen vervanger beschikbaar.
  • Heb je personeel nodig, dan moet jij hiervoor alle kosten zelf dragen.
  • Ook andere kosten (IT, apparatuur …) vallen integraal op jou.

Huisarts worden in een associatie

Kies je voor een associatie of groepspraktijk, dan moet je natuurlijk overeenkomen met je collega’s over de organisatie en invulling van het werk. Overleg zal dus wat meer tijd vragen. Ook is het in grotere groepspraktijken niet altijd evident om een persoonlijke service te bieden aan patiënten. Dit vergt mogelijk extra aandacht.

Maar uiteraard biedt een associatie jou tal van voordelen. Die vormen ook de reden waarom groepspraktijken steeds populairder worden.

  • Je hoeft niet alle uren ter beschikking te zijn van je patiënten. Het is mogelijk om het uurrooster te verdelen onder de collega’s. Zo kan je zelf voor een stuk je werkschema regelen.
  • Kostenefficiëntie: alle kosten zijn ten laste van de associatie, zodat elke arts een deel betaalt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het loon van personeel.
  • Heb je als arts bepaalde vragen of krijg je graag de mening van een collega? Dat zit die vlakbij.
  • Vervanging bij ziekte of onbeschikbaarheid vormt geen probleem.

Huisarts in een netwerk

Een netwerk is een afgezwakte vorm van een associatie. Een aantal voordelen zijn dezelfde (vervanging, overlegmogelijkheid …), maar de band tussen de huisartsen is minder strikt dan bij een associatie.

 

Huisarts in een wijkgezondheidscentrum

Een wijkgezondheidscentrum is een ander alternatief voor een associatie, al zal je hierbij in loondienst gaan en niet zelfstandig worden. De kans dat je inkomen lager ligt dan als zelfstandige arts is dan ook vrij groot. Een voordeel is dat je het patiëntenbestand niet helemaal zelf van nul moet opbouwen.

 

Zelfstandig huisarts worden: wat met je statuut?

Starten als zelfstandige houdt ook in dat je een aantal formaliteiten moet vervullen. Het RIZIV, sociale bijdragen, een aantal verzekeringen … het zijn maar enkele voorbeelden van to do’s als je zelfstandig huisarts wordt. Bij Medicusspecialist kennen we al die to do’s door en door. 

Wens je advies op jouw maat?


Online sessie Starten als zelfstandige

Boekhouder, verzekeringen, associatie er komt veel op je af bij de opstart als zelfstandige.

Kom alles te weten in onze video opname