RIZIV-toelage voor artsen: wat zijn de voorwaarden?

Wil je meer info over deze topic?

Stel Christel een vraag

Als arts heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse RIZIV-toelage. Welke voorwaarden zijn dat?

  1. Je moet toegetreden zijn tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor je volledige beroepsactiviteit of voor een gedeelte ervan.
  2. Je dient voor het volledige jaar toegetreden te zijn. Dit geldt niet voor het jaar waarin je voor het eerst een RIZIV-nummer krijgt.
  3. Je  moet je activiteit gedurende het volledige jaar uitgeoefend hebben.
  4. Je dient een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen aangerekend hebben.

 

Het minimumbedrag is niet van toepassing als je op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts- specialist of als je in de loop van het referentiejaar een stage of je basisopleiding als arts volgde.

Tijdens de jaren van het HAIO- of ASO-statuut zijn de rechten voor de RIZIV-toelage verworven. Wel dienen er de nodige formaliteiten vervuld te worden.
 

(Bron: www.inami.fgov.be)

arts voorwaarden RIZIV toelage

Heb je nog vragen hierover?