RIZIV-contracten: wat zijn de verschillen tussen de aanbieders?

  

Een RIZIV-contract laat je niet alleen toe om een aanvullend pensioen op te bouwen, maar biedt je ook enkele solidariteitswaarborgen, zoals een dekking Overlijden en Arbeidsongeschiktheid. Er zijn nogal wat aanbieders op de markt van RIZIV-contracten. Maar waar precies zitten de verschillen?

Verschillen tussen RIZIV-contracten

Je kan een RIZIV-contract afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij, maar ook bij pensioenfondsen of voorzorgskassen van bepaalde beroepscategorieën.

 

Het aanbod inzake RIZIV-contracten verschilt op meerdere vlakken:

  • Hoeveel bedragen de instapkosten voor de verzekeraar, pensioenfonds of voorzorgskas?
  • Worden er beheerskosten aangerekend en zo ja, hoeveel?
  • Biedt het contract een gewaarborgd rendement of niet?
  • Hoe hoog lag het totaalrendement van het contract (inclusief winstdeelname) de voorbije jaren? Hou er wel rekening mee dat dit geen garanties biedt voor de toekomst.
  • Welke solidariteitswaarborgen geniet je?
  • Zijn die waarborgen bij aanbieder A uitgebreider dan bij aanbieder B?
  • ...

Laat je begeleiden door een specialist

Zoals je merkt, is het niet eenvoudig voor een niet-specialist om door het bos de bomen nog te zien. Daarom laat je je best helpen door iemand met kennis van zaken. Medicusspecialist vergelijkt de voorwaarden van meerdere aanbieders en gaat voor jou op zoek naar de beste oplossing.

Bovendien kan je ook een beroep doen op de andere specialisten in ons netwerk: boekhouders, juristen, notarissen … Zo krijg je een 360°-service en een antwoord op al je vragen.

Maak een persoonlijke afspraak

 

Je RIZIV-contract toch zelf in orde maken?

Wil je toch graag zelf je RIZIV-contract in orde brengen? Dan kan je ook bij ons terecht en je laten helpen door onze begeleidingstool.

Maak je RIZIV-contract in orde

Heb je nog vragen?