RIZIV-contract voor artsen: wat is het solidariteitsluik?

  

 

Een RIZIV-contract of RIZIV-polis bevat een solidariteitsluik. Concreet wordt 10% van jouw RIZIV-toelage voorbehouden voor solidariteitswaarborgen. Die bezorgen je een extra bescherming. Het solidariteitsluik is verschillend bij elke verzekeraar en kan je zelf niet kiezen.

Over welke solidariteitswaarborgen gaat het mogelijk?

 

Rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Ben je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan keert de verzekeraar je een maandelijkse rente uit.

 

Rente bij overlijden
Overlijd je vóór de eindvervaldag van je polis, dan krijgen je nabestaanden een overlijdenskapitaal uitgekeerd.

 

Extra waarborg overlijden bij een ongeval
Bij sommige verzekeraars kan je een extra waarborg ‘overlijden na een ongeval’ onderschrijven.

 

Forfaitaire uitkering bij zware ziekte
Lijd je aan een ernstige ziekte (zoals kanker, leukemie, MS, Parkinson, Hodgkin, Alzheimer, AIDS, …), dan keren bepaalde verzekeraars je een forfaitaire vergoeding uit.

 

Premievrijstelling bij invaliditeit
Met de waarborg Premievrijstelling neemt de verzekeraar de premies voor jouw RIZIV-contract voor haar rekening als je invalide bent. Zo blijf je toch verder sparen voor je aanvullend pensioen.

 

Premievrijstelling bij moederschapsrust
Bepaalde verzekeraars storten in geval van moederschapsrust een eenmalige vergoeding (een bepaald percentage van je laatste RIZIV-toelage) in je RIZIV-contract. Die extra vergoeding dient om jouw pensioenkapitaal verder aan te dikken.

Riziv-contract solidariteitswaarborg

Ga voor een oplossing op maat

Je merkt dat er heel wat mogelijkheden zijn. Het is dan ook belangrijk dat je een RIZIV-contract onderschrijft dat perfect aansluit bij wat jij wil. Bij Medicusspecialist gaan we voor jou op zoek naar de beste oplossing. Medicusspecialist voorziet voor jou een handige begeleidings- en vergelijkingstool, waar jij aan de hand van jouw voorkeuren kan zien welke maatschappij de beste oplossing biedt voor jou.