Omzetverzekering en Gewaarborgd inkomen combineren

Moet je kiezen tussen een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen?

Neen, dat hoeft niet. Je kan beide zelfs combineren.

medicusspecialist Alexander

Wil je meer info over deze topic?

Stel Alexander een vraag

Je beschikt over verschillende mogelijkheden om je te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid:

  • Je vennootschap kan een omzetverzekering afsluiten. Ingeval jij arbeidsongeschikt wordt, keert de verzekeraar maandelijks een rente uit aan de vennootschap.
  • Je kan zelf in persoonlijke naam een verzekering Gewaarborgd inkomen onderschrijven.
  • Je kan een waarborg Arbeidsongeschiktheid opnemen in je VAPZ (persoonlijk) of IPT (via je vennootschap).

 

Moet je kiezen tussen een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen?

Neen, dat hoeft niet. Je kan beide zelfs combineren. Waarom zou dat interessant kunnen zijn?

Stel, je bent zelfstandige en hebt een managementvennootschap. Je wil jezelf (en je vennootschap) indekken tegen financiële problemen als jij door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt wordt.

  • Je sluit zelf een verzekering Gewaarborgd inkomen af. Daarin kan je 80% van het loon dat je jezelf vanuit je managementvennootschap uitkeert verzekeren. De resterende 20% kan je via deze weg niet afdekken.
  • Je vennootschap sluit een omzetverzekering en verzekert bijvoorbeeld 50% van de omzet. De rente die op basis hiervan uitgekeerd zal worden, zal volstaan om de kosten te blijven betalen die je managementvennootschap voor jou betaalt (auto, internet, laptop, gsm, …) en eventueel ook de resterende 20% van je loon uit te keren.

Door de combinatie van beide verzekeringsoplossingen dek je jezelf dus quasi volledig in.

Bekijk ook zeker de video over de omzetverzekering.

Omzetverzekering, hoe werkt het juist?

Werkonbekwaam door een ongeval of ziekte? Wat gebeurt er met je loon en wat kan een verzekering gewaarborgd inkomen hier aan verbeteren?

Kom het snel te weten!

Simuleer het met deze super handige tool

Offerte op maat

Onze specialisten gaan voor jou na of een combinatie van een verzekering Gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering nuttig is.