Kunnen artsen in opleiding zelfstandige in bijberoep zijn?

Geen evidente vraag. We maken een onderscheid tussen activiteiten in het verlengde van de opleiding en andere medische of niet-medische activiteiten.

  

Geen evidente vraag. We maken een onderscheid tussen activiteiten in het verlengde van de opleiding en andere medische of niet-medische activiteiten.

Wie is arts in opleiding?

Onder het begrip ‘arts in opleiding’ verstaan we de opleiding (meestal assistentschap genoemd) na de zesjarige universitaire basisopleiding. De stage-activiteiten, die uitgeoefend worden tijdens de universitaire basisopleiding, leiden nooit tot een aansluiting als zelfstandige, omdat deze activiteiten geen beroepsbezigheid vormen, maar deel uitmaken van de stage. De onderstaande tekst gaat dus enkel over de activiteiten die uitgeoefend worden na de basisopleiding.

 

Twee soorten artsen in opleiding

Er zijn twee soorten artsen in opleiding:

  • de ASO of arts-specialist in opleiding. Sinds 1 april 1983 heeft een ASO tijdens zijn opleiding het statuut van werknemer. De RSZ-afhoudingen zijn echter beperkt tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector geneeskundige zorgen en uitkeringen) en kinderbijslag. Er is geen recht op pensioen, werkloosheid of jaarlijkse vakantie.
  • de HAIO’s, zijnde de huisartsen in opleiding. Sinds 1 juli 2009 vallen ze ook onder de RSZ-wetgeving met dezelfde beperkingen als de ASO’s. Deze HAIO's volgen hun opleiding tot huisarts via een coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde.

Activiteiten in het verlengde van de opleiding: geen verzekeringsplicht

Voor de medische activiteiten die in het verlengde van de opleiding liggen en die uitgeoefend worden als natuurlijk persoon in een ziekenhuis, geldt er geen verzekeringsplicht. Deze activiteiten worden immers niet beschouwd als beroepsactiviteiten. Het gaat hier bijvoorbeeld over consultaties voor Kind en Gezin, opdrachten voor bloedtransfusiecentra, overname van wachten, wachtdiensten in het ziekenhuis, ...

 

Andere medische of niet-medische nevenactiviteiten: hoofdberoep

Medische nevenactiviteiten, die niet in het verlengde van de opleiding liggen, zijn in theorie niet toegelaten tijdens de opleiding. In geval van overtreding leiden zij tot verzekeringsplicht in hoofdberoep. Het statuut van HAIO of ASO kan immers niet leiden tot een aansluiting in bijberoep, omdat er geen volwaardige RSZ-bijdragen worden afgehouden. Hetzelfde geldt voor andere niet-medische nevenactiviteiten.


Heb je vragen over jouw statuut en over je verzekeringen? 

Maak meteen een afspraak