Kiezen is verliezen. Sparen via een spaarboekje ook.

Spaarrekeningen zijn immens populair. Nochtans zorgt een spaarrekening ervoor dat je geld verliest in plaats van wint. Hoe komt dat?

medicusspecialist Serge

Wil je meer info over deze topic?

Stel Serge een vraag

Regelmatig lees je in de media dat het totale bedrag op Belgische spaarrekeningen weer eens fors gestegen is. Logisch, denk je, want een spaarrekening of spaarboekje biedt je heel wat voordelen: 
• Je geld is steeds beschikbaar.
• Je betaalt geen belasting op je rendement.

• Het is veilig.
• Je bent ingeval van een faillissement van de bank tot 100.000 euro beschermd.

Maar ... de inflatie, alias de stijging van de levensduurte, zorgt ervoor dat je spaarrekening je in de praktijk geen rendement, maar wel een verlies oplevert. Waarom precies?

Inflatie versus rendement

De Europese centrale bank (ECB) waakt over de inflatie en koestert de ambitie om die net onder de 2% per jaar te houden. Dat moet ervoor zorgen dat de motor van de economie op het juiste toerental blijft draaien. De inflatie ligt vandaag weliswaar ruim onder 2%, maar is daarmee nog steeds een stuk hoger dan het rendement op jouw spaarrekening. Die rente op je spaarboekje zal laag blijven zolang de ECB de renteniveaus niet optrekt … en dat zal niet snel gebeuren.

Grafiek verschil tussen rente en inflatie

Concreet betekent dit dat het geld op je spaarrekening elk jaar nauwelijks een rendement oplevert én dat je spaargeld elk jaar opnieuw in waarde daalt (de inflatie ligt immers hoger dan je rendement). Bekijk de grafiek hieronder. De grillige lijn stelt de inflatie voor, de gele lijn het rendement op spaarboekjes.

Periodes waarin de inflatie het rendement op je spaarrekening overstijgt, zijn rood gekleurd. Tijdens de veel beperktere blauwe periodes was het rendement op een spaarrekening hoger dan de inflatie. Je ziet dat de inflatie stevig knaagt aan je spaargeld. Op een jaar tijd lijkt het verlies mee te vallen, maar op lange termijn is het effect enorm.

Grafiek met percentage spaarbedragen en spaarrentevoet

We maken het nog wat tastbaarder.

Als je 10 jaar geleden 100 euro op een spaarboekje had gestort, en dat geld al die tijd lazten staan had, dan is diezelfde 100 euro vandaag (ondanks de ontvangen rente) nog maar 87 euro waard. Had je dat geld 20 jaar geleden op je spaarboekje geplaatst, dan was die 100 euro van toen vandaag nog zowat 80 euro waard.

Het rendement op je spaarrekening stelt al enkele jaren weinig voor. Banken bieden in ons land 0,11% aan rente per jaar op een spaarrekening, wat gelijk is aan het wettelijk minimum. De inflatie bedroeg 1,5% in 2019. Je kan het zelf makkelijk berekenen: wie de voorbije jaren spaarde via een spaarrekening, verloor systematisch koopkracht.

Concreet? De laatste 10 jaar is tussen 35 en 40 miljard euro aan koopkracht op spaar- en zichtrekeningen in rook opgegaan. Niettemin is en blijft het spaarboekje uiterst populair: het totale bedrag op Belgische spaarrekeningen is toegenomen van 100 miljard euro in 2000 tot bijna 300 miljard euro in 2020. Een verdrievoudiging dus, en dat ondanks de extreem lage rente en het al vermelde verlies in koopkracht.

Is er een alternatief?

Via een spaarrekening verlies je dus geld. Maar zijn er zinvolle alternatieven? Absoluut! Bovendien kunnen die andere oplossingen voor je spaargeld doorgaans veel betere resultaten voorleggen dan een spaarrekening. Maar die alternatieven brengen nu eenmaal wat meer risico mee  dan een spaarrekening, en dat schrikt trouwe spaarders af. 

Al speelt er nog iets.

Het principe ‘onbekend maakt onbemind’ is hierbij ook van toepassing. Meerdere studies tonen aan dat de financiële kennis in ons land tekortschiet. Dat maakt ook dat veel mensen automatisch voor het spaarboekje kiezen, zonder zelfs maar na te denken over alternatieven.


Wil je graag weten welke alternatieven wij jou bij Medicusspecialist kunnen voorstellen?

Neem dan meteen contact met ons op.