Je bent arts: wat met je beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een verzekering Beroepsaansprakelijkheid is voor artsen een cruciale polis. Waarom? Wat dekt deze verzekering en waarop moet je letten?

 

Tijdens je loopbaan als arts is het best mogelijk dat je op een bepaald moment betrokken geraakt in een conflict dat gelinkt is aan jouw beroepsactiviteit. Enkele voorbeelden:

  • Een patiënt klaagt je aan omdat je een foute diagnose gesteld zou hebben.
  • Je vergeet een kompres in het lichaam van een patiënt tijdens een operatie.
  • Tijdens een bezoek aan je praktijk struikelt een patiënt over een machine die ongelukkigerwijs in de weg staat.

 

In dergelijke gevallen kan je een beroep doen op je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die zal er, als je aansprakelijk gesteld wordt, voor zorgen dat de tegenpartij een correcte schadevergoeding ontvangt. Hierdoor zal je geen beroep moeten doen op eigen middelen (financieel of materieel) om het slachtoffer te vergoeden.

 

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid artsen: fout is belangrijk

De polis komt tussen als door jouw fout schade veroorzaakt werd aan iemand anders. Het woord fout is belangrijk, want er is enkel dekking als het wel degelijk gaat om een fout of nalatigheid. De polis voorziet dus niet in een objectieve aansprakelijkheid die elke schade aan derden vergoedt!

 

Let wel : er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de fout en de schade. Het is aan het slachtoffer om dit te bewijzen.

 

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid artsen: uitsluitingen

Bepaalde risico’s zijn uitgesloten in de verzekering Beroepsaansprakelijkheid, zoals

  • opzettelijk veroorzaakte schade
  • schade door zware fouten (dronkenschap …)
  • schade door experimentele behandelingen

 

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor artsen: rechtsbijstand

Heb je in het kader van een professioneel conflict juridische bijstand nodig, dan kan je terugvallen op een dekking Rechtsbijstand. Deze vergoedt onder andere jouw kosten voor een advocaat.

 

Sluit zelf een verzekering voor je Beroepsaansprakelijkheid af!

Als arts of specialist krijg je vaak een collectieve verzekering voor je beroepsaansprakelijkheid aangeboden. Dat is niet de beste oplossing voor jou, omdat je geen inspraak hebt in de dekking (wat is er verzekerd en wat niet). Bovendien bevatten collectieve contracten vaak niet de meest uitgebreide waarborgen.

 

Je doet er daarom goed aan om zelf een verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor artsen te onderschrijven. Op die manier kan je de verzekering kiezen die het best bij jouw behoeften past.

 

Verzekeringen Beroepsaansprakelijkheid voor artsen vergelijken

Het is belangrijk dat je een verzekering Beroepsaansprakelijkheid kiest die aansluit bij jouw noden en verwachtingen. Maar zelf de vergelijking maken tussen verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen is niet eenvoudig. Daarom doe je best een beroep op een gespecialiseerd platform zoals Medicusspecialist.

 

Bij Medicusspecialist werken we immers met verschillende verzekeraars samen. In functie van jouw activiteit, verwachtingen en behoeften, gaan we voor jou op zoek naar de verzekeringsoplossing die het best bij jou past.

 

Vragen over verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor artsen?

Wil je nog extra informatie over je beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Bel of mail ons dan meteen!

 

Offerte voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor artsen

Krijg je graag asap een offerte? Contacteer ons dan vandaag nog voor een polisvoorstel op jouw maat.

 Gerelateerde artikels