Hoe wordt uw Riziv-contract belast?

Op het uit te keren kapitaal van uw Riziv-contract betaalt u een Riziv- en een solidariteitsbijdrage. Daarnaast wordt het kapitaal belast a rato van de fictieve rente.

medicusspecialist Kristof

Wil je meer info over deze topic?

Stel Kristof een vraag

Via een Riziv-contract spaart u voor een aanvullend pensioen en geniet u aanvullende waarborgen. En dat alles met een belastingbesparing erbovenop. Een Riziv-contract heeft dan ook heel wat troeven. Maar welke belastingen en bijdragen moet u precies betalen op het moment van de uitkering van uw pensioenkapitaal?
 

RIZIV en solidariteitsbijdrage

Op uw volledig aanvullend pensioenkapitaal wordt een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (tussen 0 en 2%) toegepast. Hoeveel de solidariteitsbijdrage precies bedraagt, hangt af van de hoogte en de modaliteiten van de uitkering (naar aanleiding van pensionering of van een overlijden). De verzekeraar houdt deze bijdragen van het uit te keren kapitaal af en stort deze zelf door naar de fiscus.

Belasting op uw aanvullend pensioenkapitaal

Het kapitaal wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dit houdt in dat gedurende 13 jaar een bepaald percentage van het kapitaal bij uw belastbare inkomsten gevoegd wordt. Dit percentage varieert tussen 3,5 en 5%, naargelang uw leeftijd. Opgelet: als u 65 jaar of ouder bent bij de uitkering van het pensioenkapitaal, moet u de fictieve rente maar 10 jaar in rekening brengen. Bent u minstens tot uw 65ste actief gebleven, dan wordt de fictieve rente berekend op slechts 80% van het pensioenkapitaal.

Leeftijd Fictieve rente Duur van de aangifteplicht
65 of ouder 5% 10 jaar
63 - 64 4,5% 13 jaar
61 - 62  4% 13 jaar
60 3,5% 13 jaar

 

Belasting op het overlijdenskapitaal

Overlijdt u vóór uw pensioen, dan wordt een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigde(n) in uw contract. Ook dit kapitaal wordt belast a rato van de fictieve rente. Hierbij is de leeftijd van de begunstigde het belangrijkste criterium.
 

Leeftijd

Fictieve rente

Duur van de aangifteplicht

65 of ouder

5%

10 jaar

63 - 64

4,5%

13 jaar

61 - 62

4%

13 jaar

59 - 60

3,5%

13 jaar

56 - 58

3%

13 jaar

51 - 55

2,5%

13 jaar

46 - 50

2%

13 jaar

41 - 45 

1,5%

13 jaar

< 40

1%

13 jaar

 

Opgelet, de begunstigden moeten wel degelijk successierechten betalen op de uitkering. Hoeveel die successierechten precies bedragen, hangt af van de totale waarde van de nalatenschap en de graad van verwantschap tussen de begunstigde en uzelf.

Hebt u nog vragen?

Wil u graag meer weten of worstelt u nog met enkele vragen? Maak dan zeker een afspraak met een specialist in ons kantoor.
 

Contacteer een specialist