Hoe haal je goedkoop geld uit je vennootschap?

Voor zelfstandigen met een vennootschap is de eeuwig terugkerende vraag hoe ze privé zoveel mogelijk geld uit hun vennootschap kunnen halen tegen een aantrekkelijke kost. Hoe jij dit precies kunt aanpakken, lees je hier.

Medicusspecialist Ben

Wil je meer info over deze topic?

Stel Ben een vraag

Jezelf een loon uitkeren, is natuurlijk de meest voor de hand liggende manier om geld naar je privézijde over te hevelen. Maar na aftrek van belastingen en sociale bijdragen blijft er vaak slechts de helft van over.

Als je het verstandig aanpakt, kan je de belastingdruk fors omlaag duwen. Welke mogelijkheden heb je zoal?

 

1. Een dividend

De aandeelhoudersvergadering kan je een dividend uitkeren in functie van de winst van je vennootschap. Je betaalt hierop 30% roerende voorheffing.

 

2. VVPR-bis dividend

Op dividenden op VVPR-bis kapitaal betaal je slechts 15% roerende voorheffing. Dit is enkel mogelijk voor kleinere vennootschappen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen

de dividenden ten vroegste verleend of toegekend worden uit de winstdeling van het 2de boekjaar na dat van de inbreng. Je moet hiervoor dus wat geduld oefenen.

 

3. Een liquidatiereserve

Een liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen kunnen aanleggen met (een gedeelte van) de winst. Hierop wordt 10% vennootschapsbelasting betaald. Na vijf jaar kan je vennootschap die reserve uitkeren tegen 5% roerende voorheffing. Gebeurt de uitkering naar aanleiding van de stopzetting van de vennootschap, dan wordt deze niet extra belast. Ook in dit geval zal je dus even op je centen moeten wachten.

4. Een rekening-courant

Altijd handig om geld te lenen aan je vennootschap, waardoor jij interesten ontvangt. Maar op die interesten betaal je 30% roerende voorheffing.

 

5. Een aanvullend pensioen

Via een IPT (individuele pensioentoezegging) bouwt je vennootschap voor jou een aanvullend pensioenkapitaal op. Op het einde van de rit, doorgaans bij je wettelijke pensionering, kan je die aanvullende pensioenspaarpot fiscaal voordelig naar je privévermogen overbrengen. Maar mogelijk ligt je wettelijke pensioenleeftijd nog een eind voor je.

 

Oplossing op maat

Het moge duidelijk zijn dat elke oplossing specifieke voor- en nadelen heeft. Veel hangt af van je persoonlijke situatie, de situatie van je vennootschap en je plannen op korte en lange termijn. Vaak is het interessant om verschillende opties te combineren.

 

Hoe dan ook blijft het een complex gegeven. Daarom is het aangewezen om een beroep te doen op een specialist die de fiscale wetgeving kan toepassen op jouw persoonlijke situatie. Want wat goed is voor je collega-zelfstandige, is dat niet noodzakelijk voor jou.

 

Hoe voorkom je dat je vennootschapsgelden in waarde dalen?

 

Je beschikt dus wel over wat mogelijkheden om geld naar je privé over te hevelen, maar vaak kost dit heel wat tijd. Met de huidige  lage rentevoeten én een inflatie  die hoger is dan de rente op een spaarrekening, loop je het risico dat de waarde van de reserves in je vennootschap elk jaar daalt. Een kapitalisatiecontract kan je hiertegen beschermen. Zo laat je de reserves in je vennootschap renderen over een bepaalde periode, bv. 5 jaar of tot de liquidatie van de vennootschap.  Boekhoudkundig heeft dit geen grote gevolgen: de vennootschap kan het contract al dan niet op de actiefzijde van de balans inschrijven.

Wil je graag een voorstel op maat voor een kapitalisatiecontract voor jouw vennootschap?