HAIO of ASO: vakantiejob en belastingen

medicusspecialist Sven

Wil je meer info over deze topic?

Stel Sven een vraag

Je start als ASO of HAIO. Tijdens de zomermaanden heb je een vakantiejob gedaan. Krijg je het brutoloon dat je ontvangt nog altijd netto, zoals de voorbije jaren? Dat hangt er een beetje vanaf ...

HAIO ASO vakantiejob belastingen

Maximaal 475 uur per jaar

Als jobstudent beschik je over een contingent van 475 werkuren per jaar (maximaal 240 per kwartaal, behalve tijdens de zomermaanden). Op de inkomsten uit deze arbeid betaal je enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% op je brutoloon. Vanaf het 476e uur gelden er hogere sociale bijdragen. 

Vakantiejob = belastingvrij?

Je betaalt geen belastingen op het inkomen uit je vakantiejob, op voorwaarde dat je inkomsten lager liggen dan € 10.345,84 (bedrag voor 2017). Dit geldt ook enkel als je geen andere belastbare inkomsten hebt en het beroepskostenforfait kiest in je aangifte (je bewijst dus je werkelijke kosten niet).

Opgelet in het jaar dat je start als HAIO of ASO

Dat belastingvrije statuut verdwijnt mogelijks als je in het jaar dat je start met werken een vakantiewerk combineert met jouw beroepsinkomsten als HAIO of ASO. Dit betekent immers dat je inkomsten haalt uit een beroepsinkomen en uit een studentenjob.  Al je inkomsten worden dan gewoon bij elkaar geteld en belast a rato van de normale tarieven in de personenbelasting. Zo betaal je plots mogelijk dus wel belastingen op de inkomsten uit je vakantiejob.

TIP!

Het is niet omdat de inkomsten uit je vakantiewerk plots belast worden, dat een vakantiejob opeens niet meer interessant is.

Doe je geen vakantiewerk, dan heb je € 0 extra verdiend en betaal je hierop geen belastingen.

Doe je wel vakantiewerk dan verdien je een extra inkomen en betaal je hierop mogelijks belastingen. Het is het eindresultaat dat telt: werken brengt meer op dan niet werken …