Financier uw vastgoed met behulp van uw pensioenplan ... en geniet heel wat voordelen!

Door uw pensioenplan te combineren met een reconstitutiekrediet kunt u op een erg voordelige manier vastgoed kopen, bouwen of verbouwen.
Om dit voor u op de fiscaal en financieel meest optimale manier te kunnen doen, is maatwerk een must. Contacteer ons om uw mogelijkheden samen te bekijken. 

  

Door uw pensioenplan aan uw krediet te koppelen, kunt u uw toekomstig pensioenkapitaal nu al gebruiken voor een privévastgoedproject. U activeert het eindkapitaal van uw pensioenplan, uw vennootschap financiert het kapitaal van uw project, en u geniet zowel privé als professioneel heel wat voordelen. U leest er hier alles over!

Wat is een reconstitutiekrediet?

Bij een reconstitutiekrediet worden uw pensioenplan en hypotheek aan elkaar gekoppeld. Het pensioenplan vormt een waarborg voor het geven van een financiering. In plaats van 1 contract (enkel pensioenplanning) af te sluiten, worden er 2 contracten opgestart: pensioenplanning (stap 1) en het bulletkrediet (stap 2). Deze worden daarna zorgvuldig aan elkaar gekoppeld (stap 3).
 

1. U start een pensioenplan op.

Als zelfstandige bouwt u een pensioenkapitaal op via een pensioenplan van de tweede pijler (Individuele Pensioentoezegging (IPT), Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), RIZIV-contract, Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)). Sommige verzekeraars staan ook kredieten toe in de derde en vierde pijler (Pensioensparen, Langetermijnsparen en vrij sparen).

U betaalt maandelijks of jaarlijks de premies voor uw aanvullend pensioen en geniet hierop een fiscaal voordeel. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot 62% van uw investering. Naast een spaarcomponent kunt u ook bijkomende waarborgen toevoegen die u, uw zaak en uw gezin beschermen.

Maar een pensioenplan kan vandaag nog veel meer extra’s bieden. U kunt het toekomstige kapitaal vandaag al gebruiken om uw privéwoning of een ander vastgoedproject te financieren.
 

2. U vestigt een hypothecair krediet via een bulletcontract.

U sluit een hypothecair krediet af, ongeacht of het nu gaat om

 • een aankoop of herfinanciering
 • een nieuw project of een verbouwing
 • uw eigen woning of een investeringspand
 • een pand in het binnen- of buitenland.

Het is wel belangrijk dat het pand een woonfunctie heeft en dat u voldoende eigen inbreng in het project voorziet.
 
Bij een klassieke hypotheeklening met vaste maandelijkse aflossingen lost u zowel kapitaal als intresten af. Bij een bulletkrediet betaalt u geen kapitaal af, maar betaalt u enkel intresten. Het kapitaal dient uiterlijk op 67 jaar terugbetaald te worden. Uiteraard kan dit ook sneller op eender welk moment.

3. U koppelt beide contracten

Uw pensioencontract wordt vervolgens gekoppeld aan uw bulletkrediet. Het contract wordt als het ware in pand gegeven als waarborg voor de wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.
 
Het pensioenkapitaal zal op de einddatum dienen om het openstaande kapitaal volledig terug te betalen. Aangezien het uw zelfstandige activiteit of vennootschap is die dit voor u jaarlijks of maandelijks opbouwt, is het ook de vennootschap die het kapitaal van de hypotheek voor u terugbetaalt.

Voordelen van een reconstitutiekrediet

Soms wordt 1+1+1 = 6. De combinatie van deze 3 elementen genereren in de praktijk 6 stevige voordelen voor u.

 • Bruto vennootschapsgeld en fiscaliteit vennootschap: bij een IPT betaalt uw vennootschap de stortingen in uw IPT met brutogeld, vóór enige belasting. Deze stortingen zijn voor de vennootschap bovendien een zuivere bedrijfskost en dus fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
 • Activeer uw pensioenkapitaal: Kapitaal dat pas op uw pensioenleeftijd beschikbaar wordt, kan vandaag al gebruikt worden. Het gaat bovendien niet enkel over de reserve van uw pensioenplan, maar over de eindwaarde. Niet elke verzekeraar staat dit evenwel toe: het is dus belangrijk om u goed te informeren bij de start.
 • Vastgoed in al zijn vormen: Het systeem is niet beperkt tot de aankoop, maar is ook bruikbaar voor de bouw, verbouwing of herfinanciering van een bestaand of nieuw pand. Bovendien komt niet enkel uw eigen woning in aanmerking, maar ook tweede woningen en zelfs investeringspanden. De gronden of panden moeten enkel in de EER gelegen zijn.
 • Genereer een extra inkomen: als u een tweede pand aankoopt, kunt u dit vrij verhuren. De inkomsten (huurgelden) die u ontvangt, komen privé bij u binnen. Een 30-jarige bedrijfsleider kan op die manier een extra pensioenkapitaal genereren. Hierdoor verdubbelt al snel het pensioenvermogen tegen de pensioenleeftijd.
 • Flexibiliteit: Uw krediet ressorteert nog steeds onder de algemene wetgeving, en is dan ook net zo flexibel.  U kunt te alle tijden vervroegd aflossen, gedeeltelijk terugbetalen, herfinancieren, … de mogelijkheden blijven identiek. In een goed pensioenplan kunnen we hiervoor een duidelijke planning opstellen op basis van dividenden en liquidatiereserves.
 • Uitbreidingen en combinaties: Niet enkel IPT-contracten kunnen ingezet worden voor de wedersamenstelling. Alle pensioenplannen zijn bruikbaar, dus ook de overige tweedepijlerplannen (VAPZ, RIZIV, POZ), derdepijlercontracten (Pensioensparen en Langetermijnsparen), en zelfs vierdepijlerovereenkomsten (niet-fiscale spaarplannen).
   

Wil u uw concrete mogelijkheden kennen?

Heeft u vandaag één of meerdere pensioenplannen lopen, en wil u te weten komen hoe u deze kunt optimaliseren? Wenst u de mogelijkheden na te gaan van de financiering van een nieuw vastgoedproject of de herfinanciering van uw huidige kredieten? Uw Medicusspecialist doet dit graag voor u. Heeft u vandaag nog geen pensioenplan in de tweede pijler? Dan vormt deze berekening onze vertrekbasis en checken we meteen daarna na of en hoe een vastgoedtransactie voor u rendabel kan zijn.

 

 

Ook benieuwd hoeveel wettelijk pensioen je zal ontvangen en hoeveel je zelf moet aanvullen?

Kom het snel te weten!

Bereken het met deze super handige tool.

Bereken snel en eenvoudig je maximaal fiscaal aftrekbare premie voor jouw langetermijnsparen! 

 

Ik bereken mijn premie!


Bent u bedrijfsleider met een vennootschap? Gebruik uw vennootschap als hefboom en contacteer Medicusspecialist voor een vrijblijvende berekening.

 

Contacteer Medicusspecialist

Online sessie Aankoop vastgoed

Hoeveel kan ik juist ontlenen en welke types kredieten bestaan er juist voor de aankoop van een woning?

Kom alles te weten in onze video opname