Een waarborg Arbeidsongeschiktheid opnemen in je VAPZ of IPT?

Is het zinvol om geen aparte verzekering Gewaarborgd inkomen af te sluiten, maar de waarborg Arbeidsongeschiktheid op te nemen in je VAPZ of je IPT? En welke oplossing is het wenselijkst?

Een belangrijke vraag is of je met een vennootschap werkt of niet.

 

  

Een waarborg Arbeidsongeschiktheid opnemen in je VAPZ of IPT?

Ja, ik werk met een vennootschap

In dat geval kan je een arbeidsongeschiktheidsdekking opnemen in je IPT. Dit biedt het voordeel dat de premies betaald worden door de vennootschap. Die kan de premies ook aftrekken als beroepskost, mits de verzekering tot doel heeft inkomstenverlies te dekken en de verzekerde jaarrente niet hoger ligt dan 80% van je belastbaar beroepsinkomen.

Neen, ik werk niet met een vennootschap

Dan is het mogelijk interessant om je arbeidsongeschiktheidswaarborg te koppelen aan je VAPZ. Zo zal de premie voor die dekking immers een stuk lager uitvallen dan bij een aparte polis. Ook in dit geval is de premie fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
  
Uitkering belastbaar?

Moet je belastingen betalen op de uitkering die je ontvangt? Ja, je zal personenbelasting moeten betalen op die uitkering als de polis tot doel heeft inkomensverlies te dekken. 
 

Opgelet!

Weet dat, als je jouw gewaarborgd inkomen koppelt aan een pensioenplan, de dekking ook eindigt wanneer jouw pensioenplan stopt.

Werkonbekwaam door een ongeval of ziekte? Wat gebeurt er met je loon en wat kan een verzekering gewaarborgd inkomen hier aan verbeteren?

Kom het snel te weten!

Simuleer het met deze super handige tool.

Wil je weten wat voor jou de beste oplossing is?