Beleggen als arts met je vennootschap

medicusspecialist Kristof

Wil je meer info over deze topic?

Stel Kristof een vraag

Beleggen via een vennootschap is niet evident. Vaak wordt het rendement stevig afgeroomd door fiscale heffingen. DBI-beveks zijn een fiscaal interessantere oplossing. De meerwaarden en dividenden van zo’n DBI-bevek zijn immers (onder bepaalde voorwaarden) vrijgesteld van belasting.

arts beleggen via je vennootschap DBI-bevek

Mogelijk hebt je met jouw vennootschap door de jaren heen reserves opgebouwd. Kies je ervoor om deze reserves via aandelen en fondsen te beleggen, dan worden de meerwaarden en dividenden belast. Er bestaat nochtans een vrij eenvoudig alternatief: de DBI-bevek.

 

DBI-bevek: winst volledig belastingvrij

De DBI-bevek is een soort beleggingsfonds dat in aandelen belegt en jaarlijks een dividend uitkeert (als er winst gemaakt wordt uiteraard). Een belangrijk voordeel is dat een belegging in de DBI-bevek voldoet aan de voorwaarden voor de Definitief Belaste Inkomsten (DBI), wat maakt dat de meerwaarden en dividenden van zo’n DBI-bevek vrijgesteld zijn van belasting. Weliswaar op voorwaarde dat je de betrokken belegging minstens een jaar behoudt. Je spaart er dus een mooie som mee uit (a rato van de vennootschapsbelasting).

 

DBI-bevek: nadelen

  • De minderwaarden van een DBI-bevek zijn niet fiscaal aftrekbaar.
  • Beleggingen in een DBI-bevek worden in mindering gebracht van de berekeningsbasis voor de notionele interestaftrek, al is die impact vandaag erg beperkt.

 

DBI-bevek: roerende voorheffing

De verzekeringsmaatschappij waarbij je belegt in een DBI-bevek houdt roerende voorheffing af aan de bron. Je boekhouder kan die nadien recupereren.

 

DBI-bevek: kosten

Uiteraard zijn aan een DBI-bevek ook kosten (bv. instap- en beheerskosten) verbonden. Bij Medicusspecialist gaan we voor u op zoek naar een interessante oplossing qua rendement en kosten.

Wil je graag meer weten over DBI-beveks?