ASO: stage in het buitenland. Wat moet je regelen?

Medicusspecialist Ben

Wil je meer info over deze topic?

Stel Ben een vraag

Doe je als ASO stage in het buitenland?

  • Je moet twee belastingaangiftes indienen als je jou domicilie in België behoudt.
  • Laat een specialist controleren of je huidige verzekeringen volstaan.

Als ASO is de kans reëel dat je ook buitenlandse stages zult doen. Maar wat gebeurt er dan met jouw verzekeringen? En waar moet jij je belastingaangifte indienen? Moet je in twee landen zorgverzekering betalen? Waar moet je sociale bijdragen betalen (in welk land) in geval van een zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep?

Dit zijn allemaal pertinente vragen waarop geen standaardantwoord mogelijk is. Alles hangt af van jouw persoonlijke situatie. Feit is alleszins dat je, als je jouw domicilie in België behoudt, twee belastingaangiftes zult moeten indienen: één in het land waar je stage loopt en één in België.

Wat je verzekeringen betreft, zullen we bij Medicusspecialist nagaan of je huidige verzekeringen volstaan. Zo gaan we bijvoorbeeld na of je huurdersaansprakelijkheid voldoende afgedekt is. Uiteraard stellen we je ook de nodige aanpassingen voor en brengen we voor jou alles concreet in orde.

Jij kan je dus probleemloos concentreren op jouw job.

Ga je voor jouw specialisatieopleiding naar het buitenland? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Medicusspecialist. Wij screenen jouw verzekeringsoplossingen en passen aan waar nodig. En uiteraard geven we je nog een heleboel andere praktische tips mee.