Artsenpraktijk: kies je best voor een eenmanszaak of een vennootschap?

  

 

Start je als arts met je eigen praktijk, dan moet je beslissen of je dat doet met een eenmanszaak of in een vennootschap. Hier vind je de voordelen en nadelen van beide stelsels, zodat je met kennis van zaken kan beslissen.

Eenmanszaak

­

Voordelen

  • Je kan makkelijk en snel beslissingen nemen.
  • Je hebt weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Nadelen

  • Je bent onbeperkt aansprakelijk. Er is geen duidelijke opsplitsing tussen je privévermogen en dat van je praktijk. Jouw volledige privévermogen kan gebruikt worden om eventuele schulden van de praktijk te betalen.
  • Alle inkomsten worden belast via de personenbelasting. Je geniet dus niet de lagere tarieven van de vennootschapsbelasting.

Vennootschap

Voordelen

  • De artsenvennootschap is altijd een BVBA of een EBVBA. Als arts blijf je hoofdelijk aansprakelijk (ook in een vennootschap) voor je beroepsfouten en de gevolgen ervan.
  • De winst van je vennootschap wordt belast a rato van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Die liggen een stuk lager dan de tarieven van de personenbelasting.
  • Je vennootschap heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.

Nadelen

  • Je hebt meer boekhoudkundige, juridische en administratieve verplichtingen. En dus ook meer kosten.
  • Ben je met meerdere vennoten-artsen, dan kan de besluitvorming al eens moeilijker verlopen dan bij een eenmanszaak.

Heb je nog vragen hierover?